Wat is coaching met paarden?

Training, coaching en begeleiding met de ondersteuning van paarden is een coachingsmethode waarbij je samen met het paard op zoek gaat naar jezelf. Het is een vorm van ervaringsgericht leren en het antwoord ligt altijd in onszelf. Het paard leeft in het hier en het nu, oordeelt niet en laat je toe om te ontdekken en zelf te leren.

Het paard wordt dus ingezet als co-begeleider om bepaalde doelen te verwezenlijken wat kan op lichamelijk, psychisch en/of sociaal vlak. Wat deze ervaringsgerichte coaching zo waardevol maakt, is het contact, de warmte en de nabijheid van deze prachtige dieren. Als kuddedieren staan paarden open om met een mens een relatie op te bouwen. Want om te overleven, moeten paarden elk non-verbaal signaal kunnen oppikken. Ze verstaan geen dubbele boodschappen. Ze reageren haarfijn op de miniemste lichaamssignalen. Ook al proberen mensen zich anders voor te doen dan ze zich eigenlijk voelen, paarden voelen feilloos aan wat er in je omgaat. Ze houden je een spiegel voor zonder je te veroordelen.

Binnen onze rationele maatschappij leren we om functioneel te zijn, te blijven doorzetten. Mensen gaan over hun grenzen, blijven verder doen, dikwijls tegen beter weten in. Met als gevolg dat de kans bestaat dat je je op langere termijn niet meer goed voelt in je vel. Wat je ratio probeert te verdringen, blijft je lichaam duidelijk maken. Deze lichaamssignalen worden in interactie met het paard opgepikt.

Wat is de meerwaarde van paarden in coaching?