Wat is equitherapie?

 

“Equitherapie” betekent eenvoudig: “therapie door de inzet van paarden” (Equus in het Latijn). Of gewoonweg “spiegelen met paarden”. Het paard wordt ingezet als co-begeleider om bepaalde doelen te verwezenlijken wat kan op lichamelijk, psychisch en/of sociaal vlak. Wat de equitherapie zo waardevol maakt, is het contact, de warmte en de nabijheid van deze prachtige dieren. Daarbij hebben de sociale kwaliteiten, de non-verbale communicatie en de bewegingsmogelijkheden van een paard een grote therapeutische meerwaarde en is bewezen dat ze het genezingsproces versnellen.

Als kuddedieren staan paarden open om met een mens een relatie op te bouwen. Want om te overleven, moeten paarden elk non-verbaal signaal kunnen oppikken. Ze verstaan geen dubbele boodschappen. Ze reageren haarfijn op de miniemste lichaamssignalen. Ook al proberen mensen zich anders voor te doen dan ze zich eigenlijk voelen, paarden voelen feilloos aan wat er in je omgaat. Ze houden je een spiegel voor zonder je te veroordelen.

Binnen onze rationele maatschappij leren we om functioneel te zijn, te blijven doorzetten. Mensen gaan over hun grenzen, blijven verder doen, dikwijls tegen beter weten in. Met als gevolg dat de kans bestaat dat je je op langere termijn niet meer goed voelt in je vel. Wat je ratio probeert te verdringen, blijft je lichaam duidelijk maken. Deze lichaamssignalen worden in interactie met het paard opgepikt.

Waarom met paarden?